Bearing Units

Contact Now

SNR ESPA212 bearing units

33.325 mm 47.625 mm
2 x 5/8-11x1-1/4 42.875 mm

FYH UCPA210-31 bearing units

6800 N No Shield, no Seal
19.1 mm 18000 rpm

NACHI MUCP204 bearing units

58.7 kN 2 x LOR 186
1/8 NPT 349.25 mm

KOYO SBPFL202 bearing units

4000 rpm 95000 N
44.40 mm 95200 N

NACHI UCPA210 bearing units

185 mm 174 kg
4 mm 472 mm

INA RASEY1-7/16 bearing units

1.00 mm 75.000 mm
50.00 mm 4300 rpm

SKF PF 50 RM bearing units

50.1 kN 10 kN
SD 35x45x4 30 mm

NKE RASE120 bearing units

7.83 kN 215.9 mm
22216 EK 2 x 5/8-11 UNC

INA PAK1-7/16 bearing units

INA PAK1-7/16
1 pcs Negotiable

65 mm x 175 mm x 75 mm ISO UCFL313 bearing units

2800 rpm 125000 N
One Shield 150.0000 mm

NACHI UKFS316+H2316 bearing units

35.0000 mm 3250 N
13000 rpm 6050 N

KOYO UKFX20 bearing units

1.00 mm 20.000 mm
20500 N 17000 N
1/18